Prijavi goste pa si miran. 1. 7. 2022.
Silbensko kulturno ljeto u punom zamahu! 1. 7. 2022.
Silba – otok pješaka 1. 7. 2022.