Pernastica

Pernastica

13. 1. 2021.

Pernastica je velika pješčana plaža na sjeverozapadu Silbe. Dio uvale je plitak (posebno njena lijeva strana). Na kopnu sa strane uvale su stijene a na kraju uvale je šljunak i pijesak, često prekriven morskom travom. Na desnoj strani uvale nekoliko je šljunčanih valica, uvučenih u stijene. Udaljena je 4 km od sela. Sa Pernastice se vide otoci Ilovik i Lošinj.