Vele Stene

Vele Stene

13. 1. 2021.

Vele Stene su, kako ime kaže, velike stijene na jugozapadu Silbe, vidljive i sa putničkih brodova. Velike gromade stijena nalaze se i u moru pred obalom. Na obali je šljunak i ravne stijene, dok je morsko dno uglavnom stjenovito. Do Velih Stena se dolazi skretanjem sa puta Silba – Sveti Ante ili obalom od Pocukmarka.